resti umani

  • The Great Laboratory of Humanity, convegno sui resti umani a Padova

  • Teschio e ossa umani ripescati dal canale Sabbadina a Barbona