femene de scienza

  • Brugine in scena, "A fortuna xe orba ma a sfiga ghe vede ben" alla sala Polivalente

  • Brugine in scena, "Femene de scienza" alla sala Polivalente